İnsan Değerleri Politikası


Bakioğlu Holding İnsan Değerleri ve Kurumsal Gelişim olarak;

  • “Adil, özgürlükçü, paylaşımcı, eşitlikçi” olmak gibi evrensel değerleri içselleştirmiş nitelikli iş gücü tarafından tercih edilen bir firma olmayı,
  • Dünya ve sektördeki değişimleri kavrayarak, organizasyonu nitelik ve niceliksel bakımdan bu değişime hazırlamayı,
  • Şirket stratejisi doğrultusunda çalışan profilini güncel tutmayı ve şirket stratejisini yeniden tanımlayacak çalışan profilini öngörmeyi,
  • Şirket hedef ve stratejileri doğrultusunda kurgulanan bireysel performans yönetimi sistemi çerçevesinde, çalışanlara gerçekçi ve sürdürülebilir geribildirimlerde bulunarak çalışanların profesyonel gelişimini sağlamayı,
  • Organizasyonun farklı bölümlerinde görevlendirmeler yaparak, çalışana farklı alanlarda kendisini geliştirme, tecrübe edinme ve yönetime katılma fırsatı sunabilmeyi,
  • Mutlu ve huzurlu bir iş ortamını sürekli kılarak çalışan memnuniyetini ve bağlılığını arttırmayı ve
  • Sürdürülebilir İnsan Değerleri Politikaları ile stratejik partner olmayı hedefliyoruz.